واکسیناسیون

واکسیناسیون

بله، یکی از کشنده ترین بیماریهای شناخته شده برای انسان و تنها بیماری است که بشر توانسته است آن را ریشه کن کند.بسیاری بر این باورند که این دستاورد، مهمترین نقطه عطف در سلامت عمومی جهانی است. واکسیناسیون به عنوان یکی از برجسته ترین دستاوردها در تاریخ پزشکی محسوب میشود که چشم انداز بهداشت عمومی و پیشگیری از بیماریها را متحول کرده است.

جهت دریافت مقاله گزینه "دریافت" را انتخاب نمایید.