گواهینامه ها

 • 2021

  2021

 • 2021EN

  2021EN

 • تقدیرنامه Bench Marking 1387

  تقدیرنامه Bench Marking 1387

 • تقدیرنامه برنامه ثبت سرطان 1391

  تقدیرنامه برنامه ثبت سرطان 1391

 • تقدیرنامه مرکز درمانی نمونه

  تقدیرنامه مرکز درمانی نمونه

 • گواهی مدیریت پسماند1402

  گواهی مدیریت پسماند1402

 • لوح تقدیر از بانک پاسارگاد

  لوح تقدیر از بانک پاسارگاد

 • لوح تقدیر از بانک تجارت

  لوح تقدیر از بانک تجارت

 • لوح تقدیر از بیمه خدمات درمانی 92

  لوح تقدیر از بیمه خدمات درمانی 92

 • لوح تقدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان

  لوح تقدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان

 • لوح تقدیر بانک رفاه

  لوح تقدیر بانک رفاه

 • لوح تقدیر بهداشت و ایمنی 1401

  لوح تقدیر بهداشت و ایمنی 1401

 • لوح تقدیر دانشگاه علوم پزشکی 1397

  لوح تقدیر دانشگاه علوم پزشکی 1397

 • لوح تقدیر دکتر حبیب زاده از شیمی طب

  لوح تقدیر دکتر حبیب زاده از شیمی طب

 • لوح تقدیر مرکز آفرینش

  لوح تقدیر مرکز آفرینش

 • لوح تقدیر کانون هموفیلی

  لوح تقدیر کانون هموفیلی

 • لوح سپاس از بهزیستی 89

  لوح سپاس از بهزیستی 89

 • لوح سپاس دکتر حبیب زاده از نظام پزشکی

  لوح سپاس دکتر حبیب زاده از نظام پزشکی

 • لوح كيفيت 91 -1

  لوح كيفيت 91 -1

 • لوح کیفیت 91

  لوح کیفیت 91