بخش های آزمایشگاه

 

 

بخش های آزمایشگاه رازی

 

آزمایشگاه رازی با همکاری پرسنل متعهد و متخصص و بکارگیری تجهیزات مدرن بسیار دقیق و براساس پروتکل ها و استانداردهای روز جهان در حداقل زمان ممکن با پذیرش حضوری و اینترنتی قابلیت انجام و جوابدهی اورژانس تست های تخصصی و فوق تخصصی را دارد.

 

الف)مدیر ارشد

مشاوران

مسئول دفتر

 

ب) معاون فنی

مسئولین فنی

مسئول دفتر

 

1-   مدیر تکنیکال

§       کارشناس تکنیکال

 

2-   سوپروایزر

§       مسئول ارشد Analitical

1-2) کارشناس Analitical

2-2) مسئول بخش هماتولوژی و انعقاد

·       کارشناس هماتولوژی و انعقاد

 

3-2) مسئول بخش هورمون شناسی و ایمونولوژی

·       کارشناس بخش هورمون شناسی و ایمونولوژی

 

4-2) مسئول بخش ملکولارپاتولوژی

     ·       کارشناس بخش ملکولارپاتولوژی

 

 

 

 

 

5-2) مسئول بخش میکروب شناسی و میکروسکوپی 

 

 

 

  ·      کارشناس میکروب شناسی و میکروسکوپی 

 

6-2)مسئول بخش بیوشیمی و سرولوژی

·   کارشناس بیوشیمی و سرولوژی

 

7-2)مسئول بخش پاتولوژی

·       کارشناس پاتولوژی

 

8-2) مسئول بخش ژنتیک

·       کارشناس ژنتیک

·       مسئول ارشدPreوPost

 

9-2) کارشناس PreوPost

10-2) مسئول بخش پذیرش

·       متصدی پذیرش

 

11-2) مسئول بخش نمونه گیری

·       متصدی نمونه گیری

 

12-2) مسئول بخش تایپ و جوابدهی

·       متصدی تایپ و جوابدهی

 

13-2) مسئول ارتباط با آزمایشگاهها

       ·      متصدی ارتباط با آزمایشگاها

 

14-2) مسئول بخش جداسازی و توزیع نمونه ها و شستشو و استریلیزاسیون

·       کارشناس جداسازس و توزیع نمونه ها

·       کارگر شستشو و استریلیزاسیون

 

3-   مدیر کنترل کیفیت و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

1-3) کارشناس کالیبراسیون و نگهداشت تجهیزات

2-3) کارشناس کنترل کیفیت

 

پ)معاون پشتیبانی

مسئول دفتر

 

 

1- مدیر اداری مالی

 

 

1-1) مسئول اداری مالی

 

 

 

1-1-1) کارشناس حسابداری و مالی

 

 

 

 

 

 

2-1-1) کارشناس حقوق و دستمزد

 

 

 

 

 

 

3-1-1) کارشناس حسابداری قیمت تمام شده

 

 

 

 

 

 

1-1-4) کارشناس خدمات رفاهی

 

 

 

 

 

 

5-1-1) کارشناس دارائی ثابت

 

 

 

 

 

 

6-1-1) کارشناس کارگزینی

 

 

 

 

 

 

7-1-1) کارمند اداری

 

 

 

 

2-1) مسئول بیمه

·   متصدی بیمه           

3-1) مسئول صندوق

·       صندوقدار

 

2- مدیر خدمات اداری

1-2) کارشناس آموزش

2-2) کارشناس HSE

3-2) نگهبان

4-2) متصدی حمل و نقل

5-2) کارگر خدمات عمومی

 

3- مدیر تدارکات و خرید

1-3)کارشناس خرید

2-3)مامور خرید

 

4-مدیر برنامه ریزی و انبار    

1-4)کارشناس برنامه ریزی و کنترل مصارف

2-4) مسئول انبار و کنترل موجودی

·       کارشناس انبار

·       کارگر انبار

 

5-مدیر IT

·       کارشناس IT

 

6- مدیر خدمات فنی

1-6) کارشناس برنامه ریزی نگهداری  

2-6) تکنسین تاسیسات

 

7- مدیرامور بازار

1-7) کارشناس ارتباط با مشتری 

 

 

2-7) کارشناس خدمات مشتریان

 

 

 

 

8- مدیر کیفیت

·       کارشناس تضمین کیفیت