بخش های آزمایشگاه

بخش های آزمایشگاه رازی

 

آزمایشگاه رازی با همکاری پرسنل متعهد و متخصص و بکارگیری تجهیزات مدرن بسیار دقیق و براساس پروتکل ها و استانداردهای روز جهان در حداقل زمان ممکن با پذیرش حضوری و اینترنتی قابلیت انجام و جوابدهی اورژانس تست های تخصصی و فوق تخصصی را دارد.الف)مدیر ارشد

مشاوران

مسئول دفتر

ب) معاون فنی

مسئولین فنی

مسئول دفتر

1-   مدیر تکنیکال

§       کارشناس تکنیکال

2-   سوپروایزر

§       مسئول ارشد Analitical

1-2) کارشناس Analitical

2-2) مسئول بخش هماتولوژی و انعقاد

·       کارشناس هماتولوژی و انعقاد

3-2) مسئول بخش هورمون شناسی و ایمونولوژی

·       کارشناس بخش هورمون شناسی و ایمونولوژی

4-2) مسئول بخش ملکولارپاتولوژی

·       کارشناس بخش ملکولارپاتولوژی

5-2)مسئول بخش میکروب شناسی و میکروسکوپی

·       کارشناس میکروب شناسی و میکروسکوپی

6-2)مسئول بخش بیوشیمی و سرولوژی

·       کارشناس بیوشیمی و سرولوژی

7-2)مسئول بخش پاتولوژی

·       کارشناس پاتولوژی

8-2) مسئول بخش ژنتیک

·       کارشناس ژنتیک

 

·       مسئول ارشدPreوPost

9-2) کارشناس PreوPost

10-2) مسئول بخش پذیرش

·       متصدی پذیرش

11-2) مسئول بخش نمونه گیری

·       متصدی نمونه گیری

12-2) مسئول بخش تایپ و جوابدهی

·       متصدی تایپ و جوابدهی

13-2)مسئول ارتباط با آزمایشگاهها

·       متصدی ارتباط با آزمایشگاها

14-2) مسئول بخش جداسازی و توزیع نمونه ها و شستشو و استریلیزاسیون

·       کارشناس جداسازس و توزیع نمونه ها

·       کارگر شستشو و استریلیزاسیون

 

3-   مدیر کنترل کیفیت و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

3-1) کارشناس کالیبراسیون و نگهداشت تجهیزات

2-3) کارشناس کنترل کیفیت

پ)معاون پشتیبانی

مسئول دفتر

1- مدیر اداری مالی

1-1)مسئول اداری مالی

1-1-1)کارشناس حسابداری و مالی

2-1-1)کارشناس حقوق و دستمزد

3-1-1)کارشناس حسابداری قیمت تمام شده

3-1-1)کارشناس خدمات رفاهی

4-1-1)کارشناس دارائی ثابت

5-1-1)کارشناس کارگزینی

6-1-1)کارمند اداری

2-1)مسئول بیمه

·       متصدی بیمه           

3-1)مسئول صندوق

·       صندوقدار

 

2- مدیر خدمات اداری

1-2) کارشناس آموزش

2-2) کارشناس HSE

3-2) نگهبان

4-2)  متصدی حمل و نقل

5-2)  کارگر خدمات عمومی

3-مدیر تدارکات و خرید

1-3)کارشناس خرید

2-3)مامور خرید

4-مدیر برنامه ریزی و انبار    

1-4) کارشناس برنامه ریزی و کنترل مصارف

2-4) مسئول انبار و کنترل موجودی

·       کارشناس انبار

·       کارگر انبار

5-مدیر IT

·       کارشناس IT

6- مدیر خدمات فنی

1-6)کارشناس برنامه ریزی نگهداری  

2-6) تکنسین تاسیسات

7- مدیرامور بازار

7-1) کارشناس ارتباط با مشتری 

7-2) کارشناس خدمات مشتریان

8- مدیر کیفیت

·       کارشناس تضمین کیفیت