10 خرداد روز جهانی بیماری MS

10 خرداد روز جهانی بیماری MS

مولتیپل اسکلروزیس، یک بیماری بالقوه ناتوانکننده سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) است.در این بیماری سیستم ایمنی به غلاف محافظی که رشتههای عصبی را میپوشاند (میلین) حمله میکند و باعث ایجاد اختلال در مسیر ارتباطی بین مغز و بقیه بدن میشود. در نهایت، این بیماری میتواند باعث آسیب دائمی یا تخریب رشته های عصبی گردد.

 

جهت دریافت مقاله گزینه "دریافت" را انتخاب نمایید.