تمام چیزی که نیاز است راجع به سرطان معده بدانید

تمام چیزی که نیاز است راجع به سرطان معده بدانید

 

هر ساله ماه نوامبر(10آبان تا 10 آذر) به عنوان ماه آگاهی‌رسانی درباره سرطان‌های معده،پانکراس و ریه انتخاب شده است.سرطان معده پنجمین سرطان شایع در جهان (1.1 میلیون نفر در هر سال) و چهارمین سرطان منجربه مرگ (800هزارنفردرسال) می‌باشد.این بیماری در ایران شایعترین علت سرطان و مرگ ناشی از آن در میان مردان است. شناخت ریسک فاکتورها، ضرورت تشخیصِ زودهنگام و تأثیر متعاقب آن بر برنامه درمانی، از اهداف اصلی کمپین‌ها و فعالیت‌های آگاهی‌رسانی است.

 

جهت دریافت مقاله گزینه "دریافت" را انتخاب نمایید.