روز جهانی هموفیلی

29 فروردین،روز جهانی هموفیلی

 

روز جهانی هموفیلی،در روز تولد بنیانگذار فدراسیون جهانی هموفیلی(،1)WHFفرانک اِشنابِل 2که خود به این بیماری مبتلا بود گرامی داشته میشود.هدف از نامگذاری چنین روزی افزایش آگاهی در مورد هموفیلی و سایر اختلالات خونریزی دهنده ارثی است،زیرا گسترش اطلاعات درمورد این بیماریها، منجر به تشخیص بهتر،سریعتر و دسترسی میلیونها نفر به مراقبتهای بهداشتی میشود.هموفیلی یک اختلال ژنتیکی است که در آن توانایی خون برای لخته شدن به میزان قابل توجهی مختل شده و این مسئله باعث بروز خونریزی در فرد حتی بر اثر جراحات جزئی میشود.

 

جهت دریافت مقاله گزینه "دریافت" را انتخاب نمایید.