هفته آگاهی‌رسانی درباره مقاومت آنتی میکروبیال "فراخوانی برای اقدام"

هفته آگاهی‌رسانی درباره مقاومت آنتی میکروبیال "فراخوانی برای اقدام"

 

به هفته جهانی آگاهی‌رسانی درباره مقاومت آنتی‌میکروبیال در سال 2023 خوش آمدید، لحظه‌ای مهم برای آموزش و درک خطرات  یک تهدید پنهان.سازمان بهداشت جهانی از سال 2015 ،هر ساله 18 تا 24 نوامبر(28 آبان-4 آذر) را به عنوان هفته آگاهی‌رسانی درباره مقاومت ضدمیکروبی نام‌گذاری کرده است.این کمپین، فراخوانی است برای تمامی انسانها در تمامی کشورها، برای درک خطرات این تهدید و مشارکت فعالانه در حفظ اثربخشی داروهای ضد میکروبی.شعار انتخاب شده برای این هفته در سال 2023 "همه با هم در برابر مقاومت آنتی میکروبیال" می‌باشد تا نشانگر نیاز به اقدام همگانی در برابر این تهدید باشد.

 

 

جهت دریافت مقاله گزینه "دریافت" را انتخاب نمایید.