بازدید معاونت محترم بانک کشاورزی استان گیلان و هیات همراه از کلیه بخشهای آزمایشگاه رازی رشت در خرداد ماه سال 1402