آزمایشات ژنتیک

علاوه بر بخشهای معرفی شده و تست های تخصصی و فوق تخصصی که در هر یک از این بخش ها قابل انجام است آزمایشگاه رازی امکان انجام تست های ژنتیک را دارد.

تست‌های ژنتیک مولکولی برای تایید تشخیص بالینی در افراد مبتلا، تعیین وضعیت ناقلی و تشخیص پیش از تولد به کار می‌رود. تست های سیتوژنتیک نیز در مواردی از قبیل: سقط مکرر (دو یا بیشتر)، ناباروری بدون دلیل، سابقه مرده زایی و یا مرگ بعد از تولد به دلیل اختلال کروموزومی یا به دلیل ناشناخته، سابقه بیماری ژنتیکی ناشناخته و یا اختلال کروموزومی در خانواده و...  قابل انجام می باشد.

 

دفترچه ژنتیک© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.