رديف

نام آزمايش

ناشتا

شرايط ديگر

1

FBS

حد اقل 6 ساعت

استفاده از انسولين ممنوع

 

2

Glucose ( 2hpp ))  ) قند دو ساعت بعد از غذا و كلية قندهايي كه در ساعت معين شده در خواست شده است

---------

زمان غذا خوردن و ساير شرايط از جمله مصرف دارو طبق روال هر روز بيمار باشد و در ساعت در خواست شده جهت نمونه گيري مراجعه كند .

3

تست تحمل گلوكز  GTT      Gloucose Tolerance Test  ) (

10-12 ساعت

 

--------------------------------------------

 

4

كلسترول

----

1) شب غذاي كم چرب بخورد .

2) 24 ساعت قبل الكل نخورد .

 

5

تري گليسيرد  VLDL , HDL , LDL

حداقل 12 ساعت

1) شب غذاي كم چرب بخورد .

2) 24 ساعت الكل نخورد .

 

6

كلسيم

تر جيحا" 8 ساعت

 

 

7

فسفر

ترجيحا" 6 ساعت

 

 

8

ليتيم

---------

11-12 ساعت از خوردن قرص بگذرد .

 

9

Fe . Tibc

ترجيحا" تا 12 ساعت

3 روز قبل قرص آهن نخورد .

10

Gamma . G . T

ترجيحا" 8 ساعت

 

 

11

ليپاز

ترجيحا" 8-12 ساعت

 

 

12

Bilirubin . ( T )

ترجيحا" 6 ساعت

 

 

13

Homocystein

ترجیحأ 10-12 ساعت

بجز در موارد اورژانس ، گوشت از مواد غذايي براي 48 ساعت حذف شود زيرا حاوي مقدار زيادي ( HCY ) است.

 

14

5HIAA urine 24 hr

-------------

3 روز قبل از انجام آزمايش از خوردن آلو ، آناناس ، موز ، گردو ، بادمجان ، گوجه فرنگي خودداري كنيد .

 

15

Vit  B12

 

1) قبل از خوردن قرص B12 خونگيري شود .

2) قبل از تست الكل استفاده نكند .

 

16

GCT ( Glucose challenge test )

نياز به ناشتايي ندارد

يك ساعت بعد از 50 گرم گلوكز خوراكي نمونه گيري شود .

17

CPK

-------------

روز قبل از آزمايش از فعاليت جسمي شديد پرهيز كند .

 

18

پروژسترون ، استراديول ، استريول ، FSH , LH

-------------

LMP پرسيده شود .

 

19

پرولاكتين

-------------

خونگيري در صبح صورت گيرد . ( بجز در مواردي كه پزشك خواست پرولاكتين عصر كند )

 

20

ACTH

8-6 ساعت ناشتایی

 

 

21

انسولين

ترجیحأ8 ساعت

 

 

22

گاسترين

12 ساعت

24 ساعت الكل استفاده نكند .

 

23

Calcitonin

ترجیحأ 8ساعت

 

 

24

C- Peptide

ترجیحأ 8-10 ساعت

 

 

25

Renin

 

1) 3 روز قبل رژيم محدود شده ( 3 گرم سديم در روز ) داشته باشد .

2) براي Upright مطمئن شويم 1 ساعت ايستاده يا نشسته است .

3) براي Supine يا خوابيده قبل از برخاستن از تخت خونگيري شود و حداقل 1 ساعت خوابيده باشد .

 

26

سرولوپلاسمین

ترجيحا" 8 ساعت

 

 

27

آلدسترون

-------------

1) 1 ساعت حداقل در حالت ايستاده باشد Upright

2) 1 ساعت حداقل در حالت خوابيده Supine

 

28

PTH

ترجيحا" 8 ساعت

 

 

29

IGF – 1

ترجيحا" 6 ساعت

 

 

30

GH Serum

 

1) استرس روحي و جسمي نداشته باشد .

2) ناشتايي و استراحت كافي داشته باشد .

 

31

كشت ادرار

-------------

1) وسط ادرا – بيمار اول خود را اول خوب بشويد و پاك كند

2) براي بچه ها از كيسة ادرار استفاده شود .

 

32

Bance jones Protein

-------------

ادرار با مدفوع و كاغذ توالت آلوده نشود .

 

33

VMA و متا نفرين ادرار 24 ساعته

-------------

2-3 روز قبل مصرف قهوه ، چاي ، موز ، شكلات ، كوكا ، وانيل ، شيرين بيان ، مركبات ، آسپرين داروي ضد فشار خون نخورد . ( رجوع به فرم مربوطه )

 

34

گراويندكس

-------------

ترجيحا" اولين ادرار صبح باشد زيرا حاوي بيشترين ميزان BHCG است .

35

Bleeding  time

-------------

آسپرين نخورد .در صورتیکه بیمار آسپرین مصرف میکندآزمایش  BT انجام شوددر صورتیکه نتیجه بیشتر از محدوده ی مرجع بودبه اطلاع مسئول فنی رسانده شود.

 

36

Semen  Analysis

-------------

2-3 روز قبل از جمع آوري از فعاليت جنسي خوددار كند . پرهيز طولاني مدت توصيه نمي شود .

چند روز قبل از جمع آوري از مصرف نوشابه هاي الكلي پرهيز كند .

براي كفايت وازكتومي بايد بيمار يك يا دو روز قبل از آزمايش انزال داشته باشد .

( رجوع شود به فرم مربوطه )

 

37

خلط ( BK و رنگ آميزي )

-------------

1) خلط بايد توسط سرفه از ريه كنده شده و با بزاق آغشته نباشد .

2) اول صبح باشد .

3) قبل از گرفتن دهانش رابشويد تا آلودگي دهان در خلط نباشد .

 

38

Theophyllin

Carbamazepine

Cyclosporine ( CO )

Cyclosporine ( C2 )

Phenobarbital

Phenytoin

Primidon

Lamotrigine

Valporic   Acid

 

-------------

11 ساعت بعد از مصرف قرص قبلي رجوع شود به فرم مربوطه

39

كشت مدفوع

 

مدفوع با كاغذ توالت آغشته نباشد .

40

Occult  Bloob

 

3 روز قبل از خوردن گوشت پرهيز كند ، رجوع شود به فرم مربوطه© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.