لیست سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد با آزمایشگاه رازی:

ردیف

نام سازمان

ردیف

نام سازمان

1

کمیته امداد

16

بیمه

2

آتیه سازان

17

بیمه آرمان

3

بانک ملت

18

بیمه کمک رسان

4

بیمه ایران

19

بیمه کوثر

5

تامین اجتماعی

20

انجمن بیماران کلیوی

6

سلامت

21

معلم

7

نیروهای مسلح

22

صندوق بازنشستگی صنعت نفت

8

شرکت نفت

23

دی

9

بانک سپه

24

تجارت نو

10

بانک تجارت

25

تعاون

11

بانک صادرات

26

حکمت

12

بانک کشاورزی

27

صداو سیما 

13

بانک رفاه

28

آسیا

14

بیمه پارسیان

 29

 

15

بیمه دانا

30

 © تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.