بخش مولکولار پاتولوژی (  PCR) 

 PCR یکی از مهمترین تکنولوژی های آزمایشگاهی است که درتشخیص بیماریهای  عفونی یا بدخیم مورد توجه قرار گرفته است . در این بخش با بهره گیری از دستگاههای خودکار پیشرفته Real time PCR  تست های مربوط به تشخیص مولکولی انواع بیماریهای عفونی یا بیماریهای بدخیم انجام میگردد .© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.