این بخش فعالیت های مربوط به آماده سازی و نیز بررسی میکروسکوپی نمونه های ادرار ، مدفوع و مایع منی صورت  می گیرد   .© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.