یکی از مهم ترین بخش های آزمایشگاه بخش هورمون شناسی و ایمونولوژی می باشد. در این بخش بر روی نمونه های مختلف از جمله سرم و پلاسما آزمایشاتی نظیر هورمون های تیروئیدی ، ویتامینها ، تست حاملگی و... به روش های مختلف از جمله الایزا، گاما،  , HPLCکمی لومینسانس و فلوئورسانس انجام ‌می شود.  کنترل دستگاه ها به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه با روش های کنترل کیفی استاندارد صورت میپذیرد .© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.