در این بخش کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی هماتولوژی و انعقاد با نهایت سرعت و دقت با تجهیزات روز قابل انجام است .© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.