در صورتی که جواب آزمایش قبل از موعد مقرر آماده شده باشد با ارسال پیامک به اطلاع مراجعین محترم رسانده می شود.

جهت استفاده از این سرویس لطفاً شماره تلفن همراه خود را در اختیار بخش پذیرش قرار دهید.© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.