علل كبودي دست پس از خونگيري  و  راههاي  جلوگيري:

 

عوامل زير ممكن است باعث خونريزي جلدي و در نهايت كبودي دست بعد از خونگيري شود .

1) بعد از خونگيري ماساژ محل نمونه باعث کبودی خواهد شد بنابراين پس از خونگيري ، به محل خونگيري با فشار ملايمی داده، از ماساژدادن خودداري شود .

2) پس از خونگيري،  محل خونگيري چند دقيقه با فشار ملايم نگه داشته شود و در صورتي كه سريع انگشت را از محل خونگيري برداريد امكان خونريزي زير جلدي وكبودي وجود دارد.

3) پوشيدن لباسهايي با آستين هاي تنگ ، بعد از خونگيري با فشاري كه در بازو ايجاد مي كند ممكن است باعث کبودی گردد.

4) گاهي اوقات عدم وجود رگ مناسب يا شكنندگي عروق نيز باعث خون روی خواهد شد .

5) در بعضي موارد عوامل خونگيري اعم از سر سوزن ، سرنگ يا خونگير نيز مي تواند مسئله فوق را ايجاد كند.

توجه : در هر صورت اگر پس ازخونگيري در محل خونگيري احساس درد و كبودي گرديد مسئله خطرناكي نمي باشد و براي رفع آن بصورت زير عمل كنيد :

1) تا چند ساعت پس از خونگيري كمپرس يخ مناسب است ( مي توان تعدادي يخ را داخل پارچه اي قرار داده و هر چنددقيقه يكبار و در مجموع تا چند ساعت يخ را روي محل خونگيري قرار داد ) .

2) پس از 24  ساعت از خونگيري كمپرس آب گرم مؤثر خواهد بود .

3) در صورت درد زياد مي توان ازيك عدد قرص استامينوفن ساده استفاده كرد .

 © تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.