علل کبودی دست پس از خونگیری و راههای جلوگیری:

عوامل زیرممکن است باعث خونریزی جلدی و در نهایت کبودی دست بعد از خونگیری شود.

1) بعد از خونگیری ماساژ محل نمونه باعث کبودی خواهد شد بنابراین پس از خونگیری، به محل خونگیری با فشار ملایمی داده، از ماساژدادن خودداری شود.

2) پس از خونگیری، محل خونگیری چند دقیقه با فشار ملایم نگه داشته شود و در صورتی که سریع انگشت را از محل خونگیری بردارید امکان خونریزی زیر جلدی وکبودی وجود دارد.

3) پوشیدن لباسهایی با آستین های تنگ، بعد از خونگیری با فشاری که در بازو ایجاد می کند ممکن است باعث کبودی گردد.

4) گاهی اوقات عدم وجود رگ مناسب یا شکنندگی عروق نیز باعث خون روی خواهد شد.

5) در بعضی موارد عوامل خونگیری اعم از سر سوزن، سرنگ یا خونگیر نیز می تواند مسئله فوق را ایجاد کند.

توجه: در هر صورت اگر پس ازخونگیری در محل خونگیری احساس درد و کبودی گردید مسئله خطرناکی نمی باشد و برای رفع آن بصورت زیر عمل کنید:

1) تا چند ساعت پس از خونگیری کمپرس یخ مناسب است. (می توان تعدادی یخ را داخل پارچه ای قرار داده و هر چنددقیقه یکبار و در مجموع تا چند ساعت یخ را روی محل خونگیری قرار داد)

2) پس از 24 ساعت از خونگیری کمپرس آب گرم مؤثر خواهد بود.

3) در صورت درد زیاد می توان ازیک عدد قرص استامینوفن ساده استفاده کرد.

 © تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.