پرینت
آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی رازی

http://www.razipath.com

تست های ارسالی به اروپا

آزمايشگاه رازي اين امكان را براي مراجعين ايجاد نموده تا كليه تست ها يي را كه امكان انجام در ايران ندارند، دريافت و به  آزمايشگاه  Wagner-Stibbe در آلمان ارسال نمايد. ليست آزمايش هاي ارسالي به آلمان در فايل pdf زير آمده است.

جهت استفاده از اين سرويس وانجام مكاتبات لازم، ابتدا با مسؤلين آزمايشگاه هماهنگ فرماييد.