پرینت
آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی رازی

http://www.razipath.com

ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی
مراجعین محترم

به اطلاع می رساندطی ابلاغیه صادر شده از طرف سازمان تامین اجتماعی از تاریخ 93/7/1 کلیه دفترچه هایی که داری شماره سریال 18 رقمی نمی باشند فاقد اعتبار بوده و در آزمایشگاه پذیرفته نخواهد شد