پرینت
آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی رازی

http://www.razipath.com

مراجعین محترم

به اطلاع می رساند آزمایشگاه رازی رشت د ر سال 1393 و شش ماهه اول 94 ( همانند سالهای گذشته)، از طرف مرکز بهد اشت شهرستان رشت به عنوان آزمایشگاه همکار معتبر در زمینه " طرح کم کاری تیروئید ،فنیل کتون اوری و غربالگری تالاسمی "انتخاب گرد ید.