به استحضار می رساند تست ایمونوالکتروفورز بر روی نمونه سرم و ادرار تا اطلاع ثانوی از آزمایشگاههای همکار پذیرش نمی گردد.© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.