برگزاری کارگاه غربالگری نوزادان (Neonatal Screening ) توسط آزمایشگاه رازی رشت

کارگاه غربالگری نوزادان (Neonatal Screening) در تاریخ 14/10/1396 توسط آزمایشگاه رازی رشت و با همکاری گروه علمی آزمایشگاه نیلو تهران برگزار گردید . این همایش با حضور جمعی از متخصصین اطفال مجرب استان ، اساتید دانشگاه ، پزشکان و همکاران آزمایشگاه رازی رشت و پزشکان میهمان از آزمایشگاه نیلو تهران برگزار شد . مطالبی از جمله: کلیات غربالگری نوزادان  ، مبانی ژنتیک در غربالگری ، مبانی کنترل کیفی مهم در تفسیر تست های غربالگری  و مثالهایی از نحوه پیگیری جوابهای غیر طبیعی  توسط آقای دکتر یونسی ، آقای دکتر سواد و خانم یزدانی  به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. در پایان جلسه پرسش و پاسخ با حضور همه همکاران شرکت کننده برگزار گردید.© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.